สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับมะนาว

การออกดอกของมะนาว

ต้นมะนาวมีการออกดอก ได้ดีเมื่อผ่านช่วงของความแล้ง มาระยะหนึ่งโดยใช้ระยะ... อ่านต่อ

การเลือกซี้อ และ การใช้สารเคมี...

เกษตรกร ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกัน กำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน... อ่านต่อ

ฮอร์โมนรกหมู...

มะนาวเป็นพืชที่ต้องการ การดูแลค่อนข้างมาก ต้นทุนส่วนใหญ่ ในการปลูกจึงอยู่... อ่านต่อ

ปัญหามะนาวผลแตก...

ในหน้าฝนมักพบว่า มะนาวบางส่วนผลจะแตก ซึ่งมีสาเหตุ มาจากผลมะนา... อ่านต่อ

การจัดการธาตุอาหาร...

จากอดีตที่ผ่านมา คำแนะนำการให้ปุ๋ย ในไม้ผลที่มี การแนะนำและ อ้างอิงต่อกันมา... อ่านต่อ

ปุ๋ยหมักสูตรใหม่ปรับปรุงดิน...

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาวัสดุปรับปรุงพื้นที่ดินทราย... อ่านต่อ

เรามารู้จักกับสารเร่ง...

อ่านข้อมูล เกี่ยวกับการเกษตร หลายบทความ พูดถึงเจ้าสารเร่ง พด.... อ่านต่อ

วิธีล่อรากแก้วทนแล้ง...

เกษตรกรที่ปลูกพืชสวนหรือพืชยืนต้นมีรากแก้วปัญหาหนึ่งที่พบคือเหี่ยวตายในฤดูแล้ง... อ่านต่อ

สายพันธุ์มะนาวที่คัดเลือก...

ความจริงแล้ว การคัดเลือกสายพันธุ์ มะนาวเพื่อปลูกใน วงบ่อซีเมนต์นั้น... อ่านต่อ

เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมีให้...

การใส่ปุ๋ยเคมีให้ กับต้นมะนาว ไม่ว่าจะเป็นสูตร 15-15-15 หรือ... อ่านต่อ

สาเหตุที่ทำให้มะนาวขอบ...

มะนาว มีลักษณะอาการคือ ขอบใบแห้ง เป็นบางจุด ยอดใหม่ที่แตก ออกมามีอาการ... อ่านต่อ

เกษตรกรไทย+internet

ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่า เกษตรกรไทยต้องประสบปัญหา... อ่านต่อ

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

58 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522, 087-520-8710, 089-153-8213 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.