สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


โรคแคงเกอร์โรคประจำตัวมะนาวที่ต้องระวัง

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2564

โรคแคงเกอร์เกิดได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ก้าน และผลส้ม มีลักษณะอาการ ดังนี้ อาการบนใบ ใบอ่อนเกิดเป็นจุดกลม และฉ่ำน้ำ มีสีเหลืองซีดหรือเขียวอ่อน เมื่อขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำสีเหลืองอ่อน ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกสะเก็ดขรุขระนูนและแข็งตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล การเกิดแผลนี้ส่วนใหญ่จะเกิดได้ทั้งสองด้านของใบ และเกิดรุนแรงมากเมื่อหนอนชอนใบเข้าทำลายด้วยใบที่เป็นโรคนี้มักร่วงก่อนกำหนด สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv citri Hasse

อาการบนกิ่งก้าน

เมื่อเชื้อทำลายกิ่งอ่อนเริ่มแรกเกิดจุดสีเหลืองนูน ฟูบนเปลือกของกิ่งก้าน ต่อมาแผลจะแตกแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ำตาล แล้วลุกลามขยายออกไปตามความยาว หรือรอบกิ่งจนกลายเป็นปุ่มหรือ ปมขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน และไม่มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ถ้าเป็นโรครุนแรงจะทำให้ต้นแคระแกร็น กิ่งก้านแห้งตาย และทรุดโทรมอาจถึงตายได้

อาการบนผล

เกิดจุดแผลฝังลึกลงไปในผิวผลอ่อน แผลนูนคล้ายฟองน้ำ มีสีเหลืองเข้ม ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกสะเก็ดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลทำให้เกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคแคงเกอร์

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม ใช้กิ่งพันธุ์ที่ปราศจากโรค แข็งแรงปลูก วิธีกล ตัดแต่ง เก็บใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย เพื่อป้อง กันการระบาด สารเคมี และชีวภาพ

1. ฉีดพ่นสารประกอบทองแดง เพื่อป้องกันโรคในระยะส้ม เริ่มแตกใบอ่อน หรือฉีดพ่นแคงเกอร์น็อคทุกๆ 7-10 วัน

2. ป้องกันและกำจัดหนอนชอนใบ

3. ในกรณีที่เกิดโรคแคงเกอร์รุนแรงมากอาจใช้สาร streptomycin-sulfate หรือ agrimycin ฉีดพ่น แต่ไม่ควร ซ้ำเกิน 3 ครั้ง จะทำให้เชื้อโรคดื้อยาได้ หรือใช้แคงเกอร์น็อคฉีดพ่นให้ถูกรอยแผลที่เป็น

4. ควรกำจัดโรคให้หมดสิ้นในฤดูแล้งซึ่งทำได้ง่าย และ ควบคุมโรคตลอดฤดูฝนจะทำให้ไม่เกิดการระบาดของ โรคนี้ได้

การแพร่ระบาด

เชื้อสาเหตุ เป็นเชื้อบักเตรีที่สามารถเข้าทางปากช่องใบ หรือบาดแผลได้ง่าย และสามารถฟักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน ดังนั้นโรคนี้จะระบาดรุนแรงเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมแพร่ระบาดโดยเชื้อติดไปกับกิ่งพันธุ์ ดิน และน้ำ

 


คุณสมบัติจำเพาะของปุ๋ย เคมีแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ พืชต้องการธาตุอาหาร16ชนิดได้แก่...
ระวังเพลี้ยแป้ง (Mealy bug) ระบาดในสวนมะนาวช่วงหน้าร้อน เพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยตัวเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


กิ่งตอนมะนาว

กิ่งพันธุ์มะนาว เกรดส่งออก หลากหลาย สายพันธุ์ บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.9k

กิ่งตอนมะนาว

กิ่งพันธุ์มะนาว เกรดส่งออก หลากหลาย สายพันธุ์ บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: ป้องกันโรค กิ่งชำ มะนาวพันธุ์ดี เว็บไซต์ ขาดธาตุอาหาร ฉีดพ่น พด. ตอนกิ่งมะนาว นอกฤดู ฟาง ราคามะนาว มาลาไทออน ขี้วัว เบนทอไนต์ ธาตุ stink การทำปุ๋ยหมัก 24-7-7 กิ่งพันธุ์มะนาว กรด

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.