สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


ปุ๋ยหมักสูตรใหม่ปรับปรุงดินทรายได้ผลชงัด

ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2564

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาวัสดุปรับปรุงพื้นที่ดินทราย โดยการใช้ปุ๋ยหมักจากกากเบนทอไนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำของดินทราย ส่งผลให้พืชสามารถดูดน้ำไปใช้ได้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากดินทราย จัดเป็นดินที่มีปัญหาต่อภาคเกษตรชนิดหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 12 ล้านไร่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น การใช้วัสดุปรับปรุงดินทรายด้วยปุ๋ยหมักที่ทำจากกากเบนทอไนต์ จะสามารถช่วยลดปัญหาพื้นที่ดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้เกษตรกรสามารถ ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น

เบนทอไนต์ คือแร่ดินเหนียวในกลุ่ม Smectite กำเนิดจากเถ้าภูเขาไฟ ซึ่งผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินับล้านปีก่อนจะมาเป็นเบนทอไนต์ ที่ประกอบด้วยแร่มอนต์มอริลโลไนต์เป็นแร่หลัก และมีธาตุอื่นปะปน เช่น เฟลสปาร์ส แคลไซส์ ซิลิก้า ยิบซั่ม ซึ่งมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืช โดยที่กากเบนทอไนต์จะเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ประยุกต์วิธีการนำกากเบนทอไนต์มาใช้ประโยชน์เป็นส่วน ผสมในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ใช้ร่วมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ที่หาง่ายในท้องถิ่น และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักกากเบนทอไนต์ 1 ตัน ประกอบด้วย สารเร่งซุปเปอร์ พด.1จำนวน 1 ซอง กากเบนทอไนต์ แกลบ เถ้าแกลบ อย่างละ 170 กก. มูลสัตว์แห้ง 490 กก. โดโลไมต์ 10 กก. และน้ำ 20 ลิตร ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและหมักนานประมาณ 1-2 เดือน โดยกลับกองปุ๋ยหมัก 7-10 วัน/ครั้ง เพื่อระบายอากาศและเพิ่มออกซิเจนให้จุลินทรีย์ก่อให้เกิดการย่อยสลายดีขึ้น สามารถนำปุ๋ยหมักกากเบนทอไนต์ไปใช้ได้ทั้ง พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น เกษตรกรที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-561-3521

 


เรามารู้จักกับสารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดินกัน อ่านข้อมูล เกี่ยวกับการเกษตร หลายบทความ...
วิธีล่อรากแก้วทนแล้ง โตเร็วประหยัดน้ำ เกษตรกรที่ปลูกพืชสวนหรือพืชยืนต้นมีรากแก้วปัญหาหนึ่งที่พบคือเหี่ยวตายในฤดูแล้ง...
สายพันธุ์มะนาวที่คัดเลือก ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ความจริงแล้ว การคัดเลือกสายพันธุ์...
เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมีให้ มะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ กับต้นมะนาว ไม่ว่าจะเป็นสูตร...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3k

เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


7.8k

อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.1k

น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.5k

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.2k

ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.3k

แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: ราน้ำหมาก ต้นพันธุ์ รำไพ2 เว็บไซต์ ปุ๋ย ใบเหลือง แมลงค่อมทอง ดาวพอน แอคติโนมัยสีท วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี พาราชวิท ท่อPVC ผลร่วง Bernoulli อดกมะนาว เฝือใบ ต้นมะนาว เขาหินซ้อน เชื้อรา

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.