สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


การใช้สะเดาในการป้องกันกำจัดแมลง

ปรับปรุงล่าสุด : 01 ธันวาคม 2564

วิธีสกัดสารอะซาดิแรคติน เพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลงแบบ ง่ายๆ คือนำเมล็ด สะเดามาบด แล้วนำผงสะเดาจำนวน 1 กก. แช่ผสมน้ำ 20 ลิตร กวนเป็นครั้งคราว แช่ทิ้งค้างคืน จากนั้นนำมาครองด้วยผ้าขาวบาง เนื้อละเอียด สารที่ได้จะมีสีเหลืองขุ่น กลิ่นฉุน เวลาฉีดควรผสม น้ำยาจับใบเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

ฉีดป้องกันแมลง เช่น หนอนผีเสื้อ กัดใบชนิดต่างๆ หนอนหลอดหอม หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ หนอนบุ้ง หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ โดยใช้ติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 ครั้ง ระยะห่าง 5-7 วัน หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในขณะที่มี แสงแดด จึงจะเห็นผลชัดเจน

 


วิธีกำจัดเพลี้ยแป้ง โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกำจัดเพลี้ยแป้ง โดยวิธีธรรมชาติ...
ราเขียวภัยเงียบ ทำให้ต้นมะนาว ยืนต้นตาย มะนาวที่ปลูก ไม่ว่าจะใช้การขยายพันธุ์...
การออกดอกของมะนาว ต้นมะนาวมีการออกดอก ได้ดีเมื่อผ่านช่วงของความแล้ง...
การเลือกซี้อ และ การใช้สารเคมี เกษตรกร ต้องมีความรู้ความเข้าใจ...
ฮอร์โมนรกหมู เพิ่มผลผลิตมะนาว มะนาวเป็นพืชที่ต้องการ การดูแลค่อนข้างมาก...

สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


3.9k

ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.2k

เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.5k

น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: น้ำปุ๋ย กิ่งชำ น้ำมะนาว ธาตุอาหาร ถุงดำ stink เร่งราก อินทรียวัตถุ สารพิษ ฮอร์โมนรกหมู กะปิ กลับกอง ต้นมะนาว ราก ราน้ำหมาก แคงเกอร์ เฮททีลีน แป้นดกพิเศษ โรคระบาด ส้มเขียวหวาน

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.