สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


การเสริมรากให้มะนาวเพื่อช่วยหาอาหารมาเลี้ยงต้น

ปรับปรุงล่าสุด : 01 ธันวาคม 2564

โดยธรรมชาติแล้วมะนาวจัดเป็นไม้ที่มีปริมาณรากน้อยและเสี่ยงต่อการเป็นโรครากเน่าหากน้ำขังนานๆ ผู้ที่ซื้อต้นมะนาวพันธุ์ดีมาปลูก เมื่อปลูกไปได้ 4-5 ปี จะต้องเร่งการเจริญเติบโตด้วยการเสริมราก เมื่อต้นมะนาวมีปริมาณรากมากขึ้นก็จะหาอาหารได้มากขึ้น

วิธีการเสริมราก

ในการเสริมรากต้นมะนาวใช้หลักการคล้ายกับการเปลี่ยนยอด โดยการนำเมล็ดมะนาวพื้นบ้านมาปลูกไว้ใกล้ ๆ กับโคนต้นมะนาวพันธุ์ดี ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบมือ ถ้าจะเสริม 3 ราก ก็เพาะลงไป 3 เมล็ด 3 มุม ถ้าหาเมล็ดไม่ได้ซื้อต้นตอมะนาวที่เพาะถุงไว้ขาย ที่มีขนาดลำต้นเท่ากับดินสอ นำมาปลูกให้ห่างจากต้นพันธุ์ดีราว ๆ 1 คืบมือ เช่นกัน ในการเสริมรากมะนาว ส่วนใหญ่จะทำกันในช่วงฤดูฝน

หลักการสำคัญในการเปลี่ยนยอดให้เป็นมะนาวพันธุ์ดี มีข้อแนะนำเบื้องต้นว่าควรจะทำการเปลี่ยนยอดในช่วงฤดูฝน เพราะแผลจากการเปลี่ยนยอดจะประสานกันได้เร็วกว่าฤดูอื่น และไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องไปรดน้ำ

 


แปรรูปน้ำมะนาวสด เป็นมะนาวผง เพื่อแก้ปัญหาราคามะนาว ตกต่ำในช่วงฤดูฝน...
การปฐมพยาบาล กรณีได้รับสารพิษ ในกรณีรับประทานสารพิษ ผู้ช่วยเหลือต้องประเมิน...
โรคเมลาโนส หรือ โรคราน้ำหมาก เป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อรา Cercospora...
โรคทริสเตซา โรคนี้เกิดจาก การทำลายของ เชื้อไวรัส...
โรคที่เกิดจากการขาด ธาตุอาหาร เนื่องจากต้นมะนาว ต้องการธาตุอาหาร...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2k

สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1k

สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.4k

พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.6k

พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.2k

กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.7k

กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


997

สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: มะนาวแพง เริ่มต้นทำสวนมะนาว เร่งราก ราคามะนาว ธาตุแมกนีเซียม แต่งกิ่ง รสเปรี้ยว Line ผลแตก ตาฮิติ ตัดแต่งกิ่ง อินทรียวัตถุ ลดน้ำหนัก ใส่ปุ๋ย มะนาวขาดธาตุ ออกดอก Line@ ดาวพอน น้ำปุ๋ย มูลไก่แห้งอัดเม็ด

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.