สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


สารคอปเปอร์สะสมในดินจนเกิดพิษ

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2564

เป็นที่ทราบกันดีในวงการการปลูกส้มและมะนาวว่าปัญหาสำคัญที่สุดในการปลูกนอกจากจะเป็นปัญหาของแมลงศัตรูพืชแล้ว ปัญหาที่สำคัญหรือนับว่าสำคัญมากกว่าแมลงศัตรูพืชด้วยซ้ำคือปัญหาการระบาดของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris หรือที่ทราบกันดีในวงการก็คือ "แคงเกอร์"

ซึ่งระบาดมากช่วงหน้าฝน และในช่วงที่เกษตรกรเปิดตาดอก ทำให้ใบร่วง กิ่งแห้ง บางที่ที่ระบาดหนักถึงกับยืนต้นตายก็มี ซึ่งการป้องกันและกำจัดส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนส้มและมะนาวนิยมที่จะใช้คอปเปอร์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปซัลเฟต หรือออกซี่คลอไรด์ก็แล้วแต่ บางท่านฉีดกันถึงขนาดใบของต้นพืชเป็นสีฟ้าทั้งใบปนกับสีเขียวของใบก็มี ซึ่งเกษตรกรบางรายที่มีความรู้ก็จะใช้ในปริมาณที่จำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องใช้ แต่เกษตรกรบางรายที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ฉีดพ่นสารนี้เป็นประจำจนทำให้เป็นพืษกับส้มและมะนาว

 


จุลินทรีย์ในดิน ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของจุลินทรีย์...
การป้องโรคแคงเกอร์ โรคแคงเกอร์ ในมะนาว นั้นเมื่อเป็นแล้วจะไม่หายถาวร...
การใช้สารเร่งราก จุดประสงค์ ในการใช้คือเพื่อ เพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกราก...
การเสริมราก ให้มะนาวเพื่อ ช่วยหาอาหารมาเลี้ยงต้น โดยธรรมชาติแล้ว มะนาวจัดเป็นไม้...
แปรรูปน้ำมะนาวสด เป็นมะนาวผง เพื่อแก้ปัญหาราคามะนาว ตกต่ำในช่วงฤดูฝน...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.2k

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.9k

แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


9.1k

อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.7k

ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.2k

เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.4k

น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: คาร์โบฟูราน รสเปรี้ยว Bernoulli ฤดูร้อน stink พด. เพลี้ยแป้ง ดิน ดินเหนียว โคลบิวทราโซล กากน้ำตาล สเตรปโซมัยซิน กิ่งตอน คาร์บาริล เลือกกิ่ง แป้นรำไพ โรคระบาด เร่งราก แกลบดำ สังกะสี

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.