สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


เทคนิคการปลูกมะนาวแนวใหม่แบบกึ่งลงดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2563

ปัญหาการปลูกมะนาวแบบลงวงบ่อซีเมนต์ที่ทำกันในปัจจุบันอย่างกว้างขวางนั้นจะปลูกโดยมีฝารองเพื่อควบคุมน้ำและธาตุอาหาร เมื่อถึงปีที่สองต้นมะนาวจะโทรมมากใบเหลืองทำให้ผลผลิตครั้งต่อๆไปจะน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากรากของมะนาวในวงบ่อจะเต็มวงไม่สามารถสร้างรากใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับอาหารที่มีประสิทธิภาพได้ สำหรับการปลูกแบบลงดินนั้นปัญหาหลักๆคือวัชพืชที่ต้องกำจัดตลอดเวลา และการใช้น้ำและปุ๋ยในปริมาณที่มากในแต่ละครั้ง ดังนั้นสวนมะนาวแป้นท้ายไร่จึงทำการทดลองแก้ปัญหาเหล่านี้มาประมาณ 1 ปีก่อนหน้านี้โดยโดยใช้วิธีการปลูกด้วยการนำข้อดีของการปลูกแบบลงวงบ่อซีเมนต์และแบบปลูกลงดินมารวมกัน โดยจะได้การปลูกมะนาวแบบกึ่งลงดิน ทำให้แก้ไขปัญหาได้ดีมากๆทั้งต้นทุนการดูแลก็ต่ำลง มะนาวช่วงแรกออกตัวได้ดีมากโตเร็วสุดๆ

การปลูกมะนาวแบบกึ่งลงดินนี้ใช้การกำหนดระยะแบบปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ คือ 3x3 เมตร และใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาด 80x25 เซนติเมตร และไม่มีฝารองก้นแบบการปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ทั่วไป โดยเริ่มจากการขุดหลุมขนาดลึก 30-50 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร จากนั้นนำวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร มาวางครอบหลุมที่ขุดไว้ และให้นำวัสดุปลูกมาใส่จนเต็มและพูนขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อรองรับวัสดุปลูกทรุดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป

สิ่งที่น่าสนใจของการปลูกแบบนี้นั้นคือการนำข้อดีของการปลูกลงวงบ่อซีเมนต์และข้อดีของการปลูกแบบลงดินมารวมกัน และกำจัดข้อเสียของการปลูกทั้งสองแบบออกไปโดยนำข้อดีของแต่ละแบบมาเสริมจุดบกพร่องของแต่ละแบบ

 

TAG :


ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยชั้นดี ที่อยู่นอกสายตา เกษตรกรไทย เมื่อพูดถึงปุ๋ย เกล็ดเกษตรกร ส่วนใหญ่มักจะนึก...
ใครเป็นผู้กำหนด ทิศทาง ตลาดการ ค้าผลมะนาว ช่วงที่ผ่านมา พวกเรามักได้ยินผู้คนที่ปลูกมะนาว...

สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


1.2k

สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.9k

พันธุ์มะนาวแบบ พร้อมปลูก

พันธุ์มะนาวแบบ พร้อมปลูก หรือแบบชำลงถุงดำ แล้วนั้นได้จากการ นำกิ่งตุ้มตอน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.8k

กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1k

พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


910

พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: ฮอร์โมน รถตัดหญ้า ฤดู รากเน่า มะนาวแพง ทรงพุ่ม Green มาลาไทออน แมลงค่อมทอง เป็นด่าง จุลินทรีย์ โคลบิวทราโซล การเลือกพันธุ์มะนาว แกลบ การใช้สารเคมี ถุงดำ ยาปฎิชีวนะ นอกฤดู คาร์เบนดาซิม แมลงปีกแข็ง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.