สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


ปฏิทินการผลิตมะนาวนอกฤดูสำหรับมะนาวที่ปลูกลงดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 02 สิงหาคม 2564

หลายคนไม่ทราบว่ามะนาวที่ปลูกลงดินสามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้จึงหันไปปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์กันมากเนื่องจากการทำนอกฤดูสามารถทำได้ง่าย แต่สำหรับการปลูกลงดินต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาและไม่ได้รับประกันผลว่าจะได้ผลทุกต้นเนื่องจากมีตัวแปรอื่นๆประกอบอีกหลายอย่างเช่น ความสมบูรณ์ของต้น จึงนิยมทำกับสวนมะนาวที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากจำนวนต้นมากหากได้ผลแค่ 70% ก็ถือว่ายอดขายทะลุเป้าแล้วในหน้าแล้ง ดังนั้นมาดูขั้นตอนการทำมะนาวนอกฤดูแบบปลูกลงดินกันดังนี้

ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ให้ทำการตัดแต่งกิ่งออก และหากดอกหรือผลติดอยู่ให้ปลิดทิ้งเสียให้หมด และช่วงนี้หากมีฝนตกลงมาจะทำให้มะนาวแตกยอดอ่อนจำนวนมาก ให้ดูแลยอดอ่อนให้ดีอย่าให้แมลงหรือหนอนมาทำลายได้ ทำการกำจัดวัชพืชรอบๆทรงพุ่มใส่ปุ๋ยคอก และทำการให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ต้นละ 1 กิโลกรัม สำหรับมะนาวอายุ 2 ปีขึ้นไป หากไม่ถึงให้ลดลงมาตามส่วน พร้อมทั้งพ่นด้วยสารจิบเบอเรลลิค แอซิด จะทำให้มะนาวแตกยอดอ่อนโดยไม่มีดอกแซมออกมาด้วย โดยพ่นในอัตรา 50 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใส่สารจับใบด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสาร สำหรับยอดอ่อนที่ได้ให้ดูแลอย่าดีอย่าให้โดนทำลาย และเมื่อเข้าระยะใบเพลาด ให้ตัดปลายยอดออกประมาณ 1-3 นิ้ว เพราะจะเพิ่มการแตกยอดอ่อนอีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงที่ได้รับน้ำฝน

ช่วงเดือนสิงหาคม ให้ทำการราดสารพาโคลบิวทราโซลเพื่อไม่ให้แตกยอดอ่อนออกมาอีกหรือที่เรียกว่ากดยอดอ่อนนั่นเอง โดยใช้ผสมสารพาโคลบิวทราโซล 1 กิโลกรัมหรือ 1 ลิตร ต่อน้ำ 75 ลิตร แล้วทำการราดรอบๆทรงพุ่มให้ใช้ในอัตรา 1 ลิตรต่อรัศมีทรงพุ่ม 50 เซนติเมตรเวลาราดที่เหมาะสมคือช่วงจังหวัที่ฝนหยุดตกแล้ว 2-3 วัน หลังจากนั้นให้น้ำตามปกติหากฝนไม่ตก

ช่วงเดือนกันยายน ให้บำรุงด้วยปุ๋ยเคมีสูตรตัวกลางสูงเช่น 8-24-8 ในอัตราครึ่งกิโลกรัมต่อต้น และให้พ่นปุ๋ยทางใบที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมสูง ได้แก่สูตร 0-52-34 ในอัตรา 80 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร โดยผสมร่วมกับสารจับใบจำนวน 2-3 ครั้ งทุก ๆ 10 วัน จะมีผลควบคุมต้นไม่ให้สร้างใบอ่อนและมีการสะสมอาหารได้ดีมาก

ช่วงเดือนตุลาคม มะนาวสะสมอาการเต็มที่แล้วจะเริ่มผลิดอกออกมาบ้างแล้ว ช่วงนี้ให้ระวังแมลงปากดูดต่างๆให้ดีรวมถึงเชื้อราต่างๆเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่เวลากลางคืนยาวนานกว่ากลางวันและมีน้ำค้างมากและมีแสงแดดอ่อนในเวลากลางวัน

หลังจากนั้นมะนาวจะเริ่มติดผลอ่อนก็ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเช่น 15-15-15 สลับกับปูยเคมีสูตร 46-0-0 ด้วยก็ได้ อีกทั้งต้องคอยกำจัดแมลงเพลี้ยต่างๆด้วย และมะนาวสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

 


น้ำที่ใช้ในการพ่นยา สิ่งเล็กๆ ที่ไม่อาจมองข้าม เกษตรกรที่มีแหล่งน้ำเป็นสระน้ำ...
การเลือกปุ๋ยอินทรีย์ มาใช้กับ สวนมะนาว ปุ๋ยอินทรีย์ คือสารประกอบที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.3k

พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.7k

สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


889

สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


869

สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.3k

พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.8k

กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.2k

กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: ระบบน้ำ ออร์กาโนฟอสเฟต ยอดอ่อน การใส่ปุ๋ยเคมี มือใหม่ มะนาวดอง พิจตร1 เศษหญ้า ควั่นกิ่ง เชื้อจุลินทรีย์ เมล็ด ปุ๋ยเคมี ดาวพอน ใส่ปุ๋ย ผลอ่อน เพาะเมล็ด venturi มูลวัวแห้ง bug ถุงพลาสติก

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.