สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


ทางเลือกของการให้ปุ๋ยแบบผสมผสานในการบำรุงต้นมะนาว

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2563

ปุ๋ยที่นิยมให้กับต้นมะนาวส่วนมากจะใช้ปุ๋ยเคมีกันเป็นหลัก แต่หากปลูกมะนาวเป็นจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไปนานๆต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยมากขึ้นตามขนาดทรงพุ่มของมะนาวที่ใหญ่โตขึ้นด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนย่อมเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่วันนี้จะมีทางเลือกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปบ้าง โดยการใช้ปุ๋ยคอกที่มีราคาถูก เช่นมูลวัว ควายเป็นต้น วิธีนี้เรียกว่าการใช้แบบผสมผสานกันระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก การให้ปุ๋ยแบบนี้เหมาะสำหรับมะนาวที่อยู่ในช่วงบำรุงต้นให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นมะนาวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป หรือว่ามะนาวที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูสภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีเทคนิคและวิธีการดังนี้

ขั้นแรกให้ทำการดายหญ้ารอบๆทรงพุ่มรัศมีให้เสมอกับทรงพุ่ม หรือหากมะนาวยังมีขนาดต้นเล็กอยู่ให้ทำการถอนหญ้ารอบๆทรงพุ่มก็ได้ แล้วบริเวณรอบๆโคนต้นให้ทำการขูดดินให้เป็นแอ่งกะทะเล็กน้อย โดยแอ่งกะทะนี้ห่างจากโคนต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร ห้ามให้ชิดโคนต้นเด็ดขาดเพราะ อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เชื้อราต่างๆเข้าทำลายโคนต้นได้ในมะนาวต้นที่แดดส่งไม่ถึงโคนต้น แล้วเริ่มให้ทำการใส่ปุ๋ยคอกที่มีการตากจนแห้งแล้ว

ลงไปในแอ่งกะทะที่ขูดไว้จนเต็มและเสมอกับพื้นดินบริเวณรอบๆ จากนั้นก็ให้น้ำตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ ให้ทำการให้ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 รอบๆทรงพุ่มแนวต่อจากปุ๋ยคอกที่เราเคยให้ไว้แล้วในปริมาณที่ไม่มากเกินไปหรือ 2 กำมือโดยโดยประมาณสำหรับมะนาวอายุ 7-8 เดือน หากมะนาวอายุน้อยกว่าก็ให้ลดจำนวนตามสัดส่วนความเหมาะสม และให้ปุ๋ยเคมีต่อไปอีกทุกๆ 20 วันในปริมาณเท่าเดิม และให้น้ำตามปกติ สำหรับปุ๋ยคอกนั้นไม่ต้องให้แล้ว หลังจากนั้นจะพบว่ามะนาวของเราจะมีใบที่เขียวเข้มขึ้นพร้อมทั้งแตกยอดอ่อนใหม่ๆออกมา

แต่ก็ต้องระวังกำจัดแมลงปากดูดต่างๆและหนอนชอนใบด้วยเพื่อรักษายอดอ่อนให้เป็นใบแก่ที่เขียวเข้มและสวยงามเพื่อพร้อมในการสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ เพื่อให้มีแป้งและน้ำตาลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและจำนวนผลต่อต้นที่มากพอสำหรับฤดูกาลผลิตต่อไป

 


แนวทางการวาง ระบบน้ำ ในสวนมะนาว แบบปลูกลงดิน สิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ของการทำสวนมะนาว...
แนวทาง การวางระบบน้ำ ในสวนมะนาว แบบปลูก ลงในวงบ่อซีเมนต์ สำหรับสวนมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์...
วิธีบังคับให้มะนาว แตกยอด อ่อนออกมาเป็นจำนวนมาก สมัยเด็กเราคงเคยเล่น ทายปัญหาเชาว์...
เคล็ดลับปลูกมะนาว อย่างไร ไม่ให้เป็นโรค แคงเกอร์ แคงเกอร์ถือว่าเป็นโรคที่เกิดกับมะนาว...
ปฏิทินการผลิตมะนาว นอกฤดู สำหรับมะนาว ที่ปลูกลงดิน หลายคนไม่ทราบว่ามะนาวที่ปลูกลงดิน...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


910

พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


694

สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


568

สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1k

พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.2k

สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.4k

กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.8k

กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: ขาดธาตุอาหาร สารอาหาร Line อะบาแมกติน มะนาวผง น้ำท่วมขัง แคงเกอร์น็อค กำจัด ฤดูฝน สวนมะนาว โปตัวเซี่ยม แป้นพิจิตร ส้มเขียวหวาน สารพาโคลบิวทราโซล ปฐมพยาบาล แต่งกิ่ง มูลวัวแห้ง การใส่ปุ๋ยเคมี เสียบยอด ตอนกิ่ง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.