สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


การดูแลมะนาวหลังน้ำท่วมขัง

ปรับปรุงล่าสุด : 02 สิงหาคม 2564

สำหรับปีที่มีฝนตกมากและเกิดน้ำท่วมใหญ่เช่นปี 2554 จะทำให้มีผลต่อสวนมะนาวในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย โดยมะนาวบางสวนอาจโดนน้ำท่วมเสียหายไปเลยทั้งหมดก็มีเนื่องจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน หรือบางสวนอาจจะไม่ท่วมแต่เจอฝนตกชุกทุกวันทำให้ดินไม่มีโอกาสได้แห้งเลยเป็นเวลานับเดือน ดังนั้นเราพอจะจำแนกระดับความเสียหายและการฟื้นฟูได้เป็น 2 รูปแบบคือ

- น้ำไม่ท่วมแต่ฝนตกติดต่อกันเป็นเดือนและระบบระบายน้ำไม่ดี ลักษณะแบบนี้จะมีผลมากๆกับมะนาวที่เพิ่งปลูกใหม่เนื่องจากระบบรากยังไม่แข็งแรงและมีจำนวนมากพอ โดยใบจะเหลืองด่าง และบางต้นอาจจะแห้งจากปลายกิ่งลงมา การฟื้นฟูหลังจากฝนหยุดนั้นให้ตัดแต่งกิ่งที่แห้งออกไปเผาทิ้งเสีย และทำการพรวนดินให้โปร่ง เป็นบริเวณกว้างรอบๆทรงพุ่ม และให้แดดส่องถึงแล้วฉัดพ่นด้วยแพนโคแซบบริเวณใบและลำต้น พร้อมทั้งให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 โดยห้ามใช้ปุ๋ยคอกเด็ดขาดในช่วงระยะนี้ จากนั้นประมาณ 20 วัน ระบบรากเริ่มฟื้นตัวเอง จะทำให้มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา และใบที่มีสีเหลืองจะค่อยๆเขียวเข้มขึ้นมาเช่นกัน แต่สำหรับบางต้นที่ระบบรากโดนทำลายหรือเน่าไปมากแล้วนั้นอาจจะฟื้นตัวช้ากว่านี้หรือแย่ที่สุดอาจจะแห้งตายในที่สุด แต่จะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเอง

- น้ำท่วมขัง ในการท่วมแบบนี้มี 2 ลักษณะคือ ท่วมแล้วระบายน้ำได้รวดเร็วภายใน 1-2 วัน แบบนี้มะนาวจะไม่มีปัญหาอะไรหลังน้ำลดก็ดูและแบบทั่วๆไปตามปกติ ฉีดพ่นแพนโคแซบให้ทั่วถึงทั้งต้นและใบ ส่วนอีกลักษณะคือน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน แบบนี้ต้องทำใจเพราะระบบรากจะถูกทำลายเสียหายแทบทั้งหมด ต้องเตรียมหากิ่งพันธุ์เพื่อปลูกใหม่เท่านั้น เพราะหากรอดอยู่ก็เปรียบเหมือนคนพิการแล้วก็ว่าได้

แต่ทางที่ดีที่สุดของปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังนั้นแนะนำว่าควรป้องกันจะเป็นการดีที่สุดโดยก่อนปลูกควรศึกษาย้อนหลังว่าบริเวณที่จะปลูกมะนาวนั้นเคยมีประวัติน้ำท่วมขังหรือไม่ และท่วมบ่อยขนาดไหนเพื่อหาทางวางแผนป้องกัน เช่นเลี่ยงมาปลูกในบ่อซีเมนต์ หรือหากปลูกลงดินก็ควรทำการยกร่องเพื่อให้น้ำระบายได้หากฝนตกหนัก หรือทำร่องน้ำให้น้ำระบายได้สะดวก เพราะมะนาวหากดินแฉะนานๆระบบรากจะเสียหาย มีผลต่อผลผลิตหรือการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม

 


แมลงค่อมทอง ศัตรูทำลาย มะนาว ทั้งปลายราก และใบมะนาว เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้ปลูกมะนาวรายหนึ่ง...
พึงระวัง สำหรับมะนาว วงบ่อซีเมนต์ ปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นที่ทราบกันว่า มะนาวที่ปลูก...
เปรียบเทียบมะนาวแป้น พิจิตร1 และ มะนาวแป้นรำไพ ในปัจจุบัน มะนาวแป้นพิจิตร1 และมะนาว...
เพลี้ยกระโดด ที่อาจสร้างความ เสียหาย ให้สวนมะนาวของเรา ใบของมะนาว บางครั้งพบว่า เมื่อใบอ่อนเริ่มจะออก...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.5k

แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


8.4k

อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.5k

ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.1k

เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.7k

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.2k

น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: การเลือกพันธุ์มะนาว หนอนชอนใบ ฤดูฝน ผลอ่อน กรมพัฒนาที่ดิน ยาฆ่าแมลง stink venturi ไวรัส ขุดหลุม ควั่นกิ่ง ราน้ำหมาก 46-0-0 อะซาดิแรคติน ปุ๋ยอินทรีย์ สารจิบเบอเรลลิค มาลาไทออน พลี้ยแป้ง ดูงาน Green

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.