สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


ผลกระทบสำหรับมะนาวในช่วงปลายฝนต้นหนาว

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2563

เป็นที่ทราบกันว่ามะนาวนั้นชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเพราะจะทำให้ระบบรากมีปัญหา ดูดซับธาตุอาหารได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะหน้าฝนและในบางปีที่เกิดฝนตกชุกตลอดปีเช่นปี 2554 มีฝนตั้งแต่ต้นปียันปลายปี และจากนั้นก็จะเข้าฤดูหนาวซึ่งหลายคนที่ทำมะนาวนอกฤดูต้นมะนาวก็จะต้องออกดอกในช่วงหน้าหนาวพอดี ดังนั้นเรามาดูปัญหาและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาของมะนาวที่เราปลูกไว้ดังนี้

- ฤดูฝน หากฝนตกชุกจะทำให้เกิดปัญหาน้ำขังน้ำท่วม ดังนั้นก่อนปลูกมะนาวต้องศึกษาเรื่องพื้นที่เสียก่อนว่ามีประวัติน้ำท่วมหรือไม่ถ้าท่วมนั้นเคยท่วมสูงสุดเท่าไหน เพื่อหาทางป้องกันเช่นทำการยกร่อง เป็นต้น และโรคที่มักจะมากับหน้าฝนหรืออากาศชื้นๆนั้นมักพบว่าโรคแคงเกอร์และเชื้อราต่างๆ รวมถึงเพลี้ยไฟด้วย ดังนั้นต้องหมั่นตรวจสอบดูแลและป้องกัน โดยใช้สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ป้องกันให้สม่ำเสมอ แล้วอาจจะใช้สเตร็ปโตมัยซิน (แคงเกอร์เอ็กซ์) พ่นบางๆบริเวณกิ่งหรือลำต้นเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนมแลงปากดูดอื่นๆเช่นเพลี้ยไฟ ให้ใช้ คาโบซันเฟน พ่นกำจัดป้องกันสมำเสมอ ช่วงนี้ควรจะมีการพรวนดินบริเวณรอบๆทรงพุ่มบ้างตอนใส่ปุ๋ยให้แก้ต้นมะนาว

- ฤดูหนาว สำหรับช่วงนี้อากาศจะมีความชื้นสูงและเป็นเวลาเดียวกันกับที่มะนาวนอกฤดูของเรากำลังออกดอกหรือเริ่มติดผลอ่อนๆ ซึ่งเป็นช่วงสำคัญมากๆสำหรับชาวสวนมะนาวเพราะมันหมายถึงจำนวนผลผลิตที่จะตามมาในช่วงที่มะนาวราคาแพงที่สุด ที่สำคัญก่อนหน้านี้ต้องบำรุงต้นให้สมบูรณ์มาก่อนไม่เช่นนั้นมะนาวจะสลัดผลอ่อนที่เพิ่งติดลูกออกเพราะความไม่สมบูรณ์ของต้นนั่นเอง ปัญหามากที่สุดสำหรับช่วงนี้คือเชื้อราลงขั้วซึ่งจะเกิดจากกลีบดอกที่ร่วงมาอัดรวมกันบริเวณขั้วของมะนาวที่เพิ่งติดผล เมื่อแห้งแต่อากาศมีความชื้นมากๆจึงเกิดเชื้อราขึ้น

ทำให้ผลอ่อนหลุดร่วงหรือที่เรียกกันว่าหักคอม้านั่นเอง ดังนั้นแนวทางป้อกันคือกำจัดกลีบดอกที่ร่วงหล่นดิดอยู่ตามช่อผลของมะนาวออกไปเช่นการเขย่าเบาๆ เป็นต้น ส่วนการป้องกันกำจัดนั้นสามารถทำได้โดยการฉีดพ่นแพนโคแซบ ให้สม่ำเสมอโดยใช้ตามขนาดตามที่ระบุไว้ในฉลากการใช้ หรืออาจจะใช้ผสมกับ สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ตอนฉัดพ่นป้องกันแคงเกอร์ก็ได้ หากเป็นโรคแคงเกอร์แล้วให้กำจัดด้วย แคงเกอร์น็อค จะทำให้ได้ผลดี

สำหรับแนวทางต่างๆที่นำเสนอนั้นสามารถปรับแต่งให้เข้ากับเหตุการเฉพาะหน้าที่เกิดกับสวนมะนาวของเราได้ ที่สำคัญต้องบำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งส่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราชาวสวนมะนาว

 


ปลูกมะนาวแล้วต้องรู้จัก ดอกมะนาว มะนาว ออกดอกมากมาย เคยสังเกตกันไหมว่า...
ใบบ่งบ่งบอกถึงระบบราก มะนาว รากมะนาว อยู่ใต้ดิน ซึ่งเราไม่สามารถ...
ควรปลูกมะนาวฤดูไหนของปี ? ในประเทศไทยของเรา โดยรวมจะมี 3...
มะนาวใบด่าง เป็นจุดๆ คล้าย โรคแคงเกอร์ ใบมะนาวมีอาการเป็นจุดๆ มองไกลๆจะเหมือน...
เทคนิคการป้องกัน กำจัด หญ้าวัชพืช ด้วยหญ้าวัชพืช การทำสวนมะนาว แบบปลูกลงดิน นั้นปัญหาหลัก...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2k

แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.8k

เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.8k

ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


928

น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2k

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


6.6k

อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: E.M โซเดียม แป้นรำไพ ผลแตก พด. เลือกกิ่ง ฤดูฝน มือใหม่ เป็นด่าง ยอด อะซาดิแรคติน bug แป้นดกพิเศษ น้ำท่วมขัง แป้นพวง ฤดูร้อน ปุ๋ยหมัก สายพันธุ์ ยอดมะนาว ท่อลำเลียง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.