สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


มะนาวบ้าใบหรือเฝือใบ

ปรับปรุงล่าสุด : 02 สิงหาคม 2564

ในใบพืชหรือใบมะนาวทั่วไปนั้นจะมีคลอโรฟิลล์ที่มีความสามารถ ในการดูดแสง โดยจะใบมะนาวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีมาใช้ประโยชน์ในการสร้างอาหารในการเจริญเติบโตแก่ต้นมะนาวเอง ซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรต์และน้ำตาล ซึ่งถ้าต้นมะนาวและพืชมีใบมาก ก็แสดงว่ามะนาวจะเจริญเติบโตได้ดีมีไนโตรเจนสูง แต่ถ้ามองในแง่เสียก็มี ซึ่งเกษตรกรเรียกว่ามะนาวบ้าใบหรือเฝือใบ มันไม่ยอมออกดอกติดผล และเมื่อเวลาต้นมะนาวมีใบมาก

ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องโรคแคงเกอร์ และ เรื่องแมลงหนอนต่างๆ การแก้ปัญหามะนาวบ้าใบหรือเฝือใบนั้น ให้ทำการปลิดใบของมะนาวออกบางส่วนเพื่อลดการสะสมไนโตรเจน และใช้ปุ๋ยสูตร 0-52-34 ฉีดพ่นทางใบ โดยตัดแต่งกิ่งออกบ้างบางส่วนตามสมควรเพื่อให้ทรงพุ่มมีความโปร่ง หรือใช้โซดาเปิดขวดใหม่ 250-500 ซีซี + น้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นทางใบให้เปียกโชกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้น ช่วงเช้าแดดจัด 2-3 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7วัน ก็จะช่วยให้งดการแตกยอดอ่อนได้เช่นกัน

 


พ่นยากำจัด หนอนชอนใบ อย่างไรให้ ประหยัด ปัญหาหลักๆ ของการปลูกมะนาว นอกจาก...
การทำปุ๋ยจากฟางข้าว ทุกปีหลังจากฤดูกาล เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว...
การเพาะชำ มะนาวลงถุงดำ เตรียมปลูก หลังจากตัดกิ่ง ตอนออกมาแล้ว ก่อนที่จะทำการปลูก...
ปลูกมะนาว อย่างไรไม่ให้ ขาดทุน ที่ผ่านมาในฤดูร้อน ข่าวออกมาว่ามะนา...
อันตราย จากการใช้ สารคาร์โบฟูราน สารคาร์โบฟูราน หรือที่คนไทยเรา...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.1k

เมจิกแพลนท์

เเมจิกแพลนท์ มีจุดเริ่มต้นจากการผสม เพื่อใช้เองและ พบว่าได้ผลดีมาก ต่อมาเมื่อผู้มา... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.2k

น้าเขียว๖oo

น้าเขีย๖oo เป็นธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมที่ อยู่ในรูปของคีเลต ซึ่งจะทำให้ธาตุอาหาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


8.4k

อามิ อามิ(กากผงชูรส)

อามิ อามิ หรือกากผงชูรส เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดผงชูรส นิยมนำมาทำเป็นส่วน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.5k

ชุด ประหยัด ดูแลมะนาว

ชุดประหยัด ดูแลมะนาวประหยัด ราคาสามารถใช้ ได้ครอบคลุม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.7k

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบแห้ง อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคลือบฟิมล์ ซึ่งต่างจากแบบน้ำ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.5k

แคงเกอร์น็อค

แคงเกอร์ น็อค เป็นแบคทีเรีย สายพันธุ์ T ของไทยชนิดหนึ่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: แมลงค่อมทอง ไกลโฟเสท ศัตรูพืช การใส่ปุ๋ยเคมี บำรุง ฮอร์โมน โรคแคงเกอร์ ส้มเขียวหวาน กูซาไทออน สวนมะนาว ผลอ่อน การทำปุ๋ยหมัก การใช้สารเคมี น้ำหยด มูลสัตว์ ด้วง ออกดอก ระบบน้ำ ปุ๋ย มะนาวนอกฤดู

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.