สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


เพิ่มรายได้โดยการตอนกิ่งมะนาวขาย

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2563

เกษตรกรที่ปลูกมะนาวปัจจุบันส่วนมากจะปลูกกันในปริมาณที่มากบางรายอาจจปลูกมากถึง 10 ไร่ขึ้นไป ซึ่งทำให้ต้นทุนในการดูแลรักษาสูงตามไปด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ปลูกมะนาวเป็นจำนวนมากต้นมะนาวส่วนมากจะไม่สวยมีโรคแคงเกอร์และโรคอื่นๆ ทำให้ผลผลิตต่อต้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่ก็อาศัยว่ามีจำนวนต้นมากเข้าว่า แต่ในทางกลับกันหากปลูกมะนาวไม่มาก เช่นต่ำกว่า 4 ไร่ลงมาจะทำให้การดูแลทั่วถึงต้นใบสวยงามผลผลิตต่อต้นสูงมากและทำให้มีโอกาสได้ทำการตอนกิ่งขายในบางช่วงของปี เพราะลำต้นใบสมบูรณ์สวยงาม เหมาะแก่การนำไปทำพันธุ์มาก จึงเป็นโอกาสอีกทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวเกษตรกรเอง

จากข้อความข้างต้นสืบเนื่องมาจากผู้เขียน ได้มีโอกาสไปชมสวนมะนาวเจ้าหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชร ปลูกมะนาวแป้นพิจิตร1 จำนวน 500 วงบ่อซีเมนต์จากการเดินสำรวจพบว่าร้อยละ 90 มีแคงเกอร์ที่ใบทั้งนั้นแต่ที่ลำต้นไม่พบหรือพบน้อยมากๆรวมทั้งที่ผลมะนาวก็พบว่าเป็นแคงเกอร์เช่นกัน เมื่อดูแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจะตอนกิ่งไปขายได้เลยเพราะแคงเกอรืเต็มไปหมดจากการสอบถามเจ้าของสวน ปรากฏว่าปลูกมา 2 ปีกว่าพ่นสารป้องกันกำจัดแคงเกอร์แค่ครั้งเดียวเนื่องจากถ้าพ่นบ่อยทำให้ต้นทุนสูงมากอีกทั้งยากำจัดหนอนชอนใบต่างๆก็พ่นน้อยมากเฉลี่ย 2-3 เดือนต่อครั้ง แบบนี้น่าจะปลูกมากเกินไปทำให้มีปัญหาเรื่องการดแลผลผลิตต่อต้นก็ต่ำ สองปีแล้วยังไม่คืนทุน

อีกที่ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูมาคือสวนมะนาวที่ตำบลท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร พบว่าผู้ที่ปลูกมะนาวในเขตนี้พื้นเพมาจากเกษตรกรผู้ทำนาทั้งนั้นลักษณะก็เหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้นเลย แต่ที่นี่จะเน้นปลูกลงดินเท่านั้น จากการสอบถามเขาจะไม่ค่อยเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ให้กันมากนัก อาจจะเป็นเพราะบางคนยังมีแนวความคิดแบบเก่าๆอยู่ก็เป็นได้ สภาพต้นไม่เหมาะแก่การตอนมาขยายพันธุ์เลย

ดังนั้นการปลูกมะนาวควรจะดูแต่พอเหมาะสมกับกำลังของตนเองในการดูแลไม่ว่าจะเป็นกำลังคนหรืองบประมาณ แต่ผู้เขียนแนะนำว่าปลูกแต่พอดีและดูแลให้ดีให้ต้นสมบูรณ์สวยงามก็จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นมาด้วย อีกทั้งในบางครั้งสามารถตอนกิ่งเพื่อขายเป็นการเพิ่มรายได้เข้ามาอีกทาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกิดจากใจรักในการปลูกมะนาวด้วย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 


สังเกตมะนาวจากลักษณะ ภายนอกเรื่อง การขาดธาตุอาหาร ในการปลูกมะนาว ซึ่งบางครั้งต้นที่ปลูก...
เลือกวัสดุที่จะมาใช้มัดคอก ให้มะนาว การทำคอกให้มะนาว นั้นมีความจำเป็น...
เทคนิคการเลือกซื้อกิ่งพันธุ์ มะนาว หากการปลูกมะนาว ของคุณมีการเริ่มต้น...
ตอนกิ่งมะนาวเลือกแบบกิ่งอ่อน หรือ แบบกิ่งแก่ดี โดยทั่วไปในภาพรวมๆ ของการขยาย พันธุ์พืช...
เกษตรกรมือใหม่ ปลูกมะนาว เพื่อการค้า เลือกสายพันธุ์ไหนดี มะนาวเมื่อปลูก แล้วประมาณ 1 ปีจึงจะให้ผลผลิต...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.2k

สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1k

พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


2.4k

กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


694

สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.8k

กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


910

พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


568

สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: เมวินฟอส การทำปุ๋ยหมัก โปตัวเซี่ยม โบรอน จุลินทรีย์ ตาฮิติ Xanthomonas ผลผลิตมะนาว เฮททีลีน การใส่ปุ๋ยเคมี รากมะนาว โซเดียม ไวรัส ฟางข้าว ยอด ตลาดมะนาว ตอส้มโอ ยาปฎิชีวนะ ออกดอก คลอโรฟิล

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.