สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


เกษตรกรไทย+internet

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2564

ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเกษตรกรไทยต้องประสบปัญหามากมายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งจบกระบวนการในการทำการเกษตร จากการที่ผู้เขียนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่ซึ่งได้ทำการปลูกและทำสวนมะนาวเข้าปีที่ 2 จากการที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเกษตรเลย แต่ได้ใช้สื่อ internet ในการช่วยเรื่องข้อมูล และมันก็ช่วยได้จริงๆด้วย จากแทนที่จะต้องลองผิดลองถูกหรือสอบถามเกษตรกรที่ปลูกมาเก่าก่อน(แถวนี้ไม่มีใครทำสวนมะนาว) ก็ไม่ต้องเพราะค้นหาข้อมูลทาง internet รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนๆชาวสวนมะนาวออนไลน์

จากการที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทาง internet นั้น(ซึ่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักหน้าตากันเลย)ทำให้ได้รับประโยชน์มากมาย ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการใช้ปุ๋ยหรือยาต่อต้านศัตรูของมะนาว ยาไม่ใช่ว่าจะได้ผลทุกยี่ห้อ หากไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วละก็อาจทำให้ต้องลองถูกลองผิดเรื่องยาอีกนานกว่าจะลงตัว ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเรื่อยๆ และอาจทำให้ศัตรูของมะนาวขยายตัวเข้ามาทำลายผลผลิตเรามากขึ้น

เกษตรกรสามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้กว้างไกลทั่วประเทศ(ไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศนะเดี๋ยวฝรั่ง จีน แขก จะงง) ถ้าปกติผู้เขียนเป็นคนที่ไม่ใช้ internet ละก็การทำสวนมะนาวและการตอนกิ่งมะนาวของผู้เขียนก็จะเป็นที่รับทราบกันอยู่แต่ในเขตหมู่บ้านของผู้เขียนเท่านั้น และตลาดจะแคบมากๆ(เน้น) แต่ในทางตรงกันข้ามผู้เขียนเป็นคนใช้ internet เนื่องจากทำงานด้านนี้โดยตรงอยู่แล้ว จึงทำให้โอกาสทางการตลาดกว้างมากโดยคนที่อยู่จังหวัดอื่น สามารถรับรู้ได้ว่ายังมีสวนมะนาวที่มีกิ่งพันธุ์สวยๆของแท้ๆอยู่ที่อีกรายและจำหน่ายในราคาถูกๆ โดยผ่านทางสื่อ internet ยกตัวอย่างเกษตรกรที่สั่งซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวของผู้เขียนมีหลากหลายจังหวัดเช่น พังงา, ตราด, อุดรธานี, นครราชสีมา, อ่างทอง, ปทุมธานี, กรุงเทพฯ, ตาก, เชียงราย และอีกหลายๆจังหวัด ซึ่งผู้สั่งซื้อต่างๆเหล่านี้รับทราบและรู้ข้อมูลทาง internet ทั้งนั้น นี่คือการขยายโอกาสทางการตลาดให้กว้างขึ้นแบบมองเห็นภาพอย่างชัดเจน

ผู้เขียนจึงคิดว่าเกษตรกรในสาขาอื่นๆถ้าใช้ internet จะสามารถขยายโอกาสต่างๆหลากหลายด้านในอาชีพการเป็นเกษตรกร ได้มากมายมหาศาล แต่ปัญหาอยู่ที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าที่อาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำการเกษตรโดยการอิงข้อมูลแต่ทำการเกษตรโดยประสบการณ์เท่านั้น จึงทำให้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นยาก หรือเกิขึ้นแล้วไม่มีการเผยแพร่ อีกทั้งปัญหาต่างๆเช่นศัตรูของพืชผลมันมีการพัฒนา

วิวัฒนาการ ไปมาก ครั้นจะจับพวกเขาเหล่านั้นมาฝึกใช้ internet ก็ใช่ที แต่ผู้เขียนเข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีลูกหลานที่ใช้ internet เสียส่วนใหญ่ หากลูกหลานเกษตรการเหล่านั้นได้อ่านบทความนี้แล้วช่วยเอา internet ไปประยุกต์หรือผสมผสานกับการทำการเกษตรของเกษตรกรรุ่นเก่าซึ่งเขาเหล่านั้นเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอา ของคุณนะ ผู้เขียนรับรองว่ามันได้ผลจริงๆ

ยิ่งในปัจจุบันมีสื่อโซเชียลมีเดียร์เช่น เฟสบุ๊ค Line Line@ เป็นต้น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบถึงตัว รวมไปถึงเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ถูกต้องในโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบัน เจ้าของสวนจึงจำเป็นต้องมีสื่อเหล่านี้ในการทำสวน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเกษตรกรไปแล้ว เกษตรกร 4.0

 


การจำแนกลักษณะพันธุ์ของ มะนาวโดยการศึกษาวิจัย ในการศึกษาและจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ของมะนาวได้คัดเลือกมะนาว...
ใส่ปุ๋ยเคมีให้มะนาวแต่ พอดี สำหรับเกษตรกรสวนมะนาว มือใหม่ส่วนมาก...
การใช้ปริมาณสารเคมีใน สวนมะนาว การใช้สารเคมีสำหรับ สวนมะนาว ไม่ว่าจะเป็นยากำจัด...
ปัญหาเมื่อมะนาวติดผลแล้ว หลุดร่วง ในการปลูกมะนาวโดยเฉพาะ แป้นรำไพ...
ทางเลือกอีกแนวทางการป้อง กันโรคแคงเกอร์ เป็นที่รู้ทั่วกันว่า โรคแคงเกอร์...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


967

สบู่ล้างหน้า Lime Soap

สบู่ล้างหน้า Lime Soap ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอด มาจากสวน มะนาว มีกลิ่นหอม ของมะนาวแท้... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.5k

กิ่งตอนไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี มีลักษณะ เป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่ม จะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.9k

สั้มโอ ทับทิมสยาม แบบเสียบยอด

ส้มโอทับทิสสยาม แบบเสียบยอด กับตอส้ม โอขาวแตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่งรากแล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.4k

พันธุ์พริกไทย แบบตุ้มตอน

พันธุ์พริกไทยซีลอน แบบตุ้มตอน ใช้วิธีเลือก หุ้มข้อที่มี รากอ่อนอวบ โดยมีความยาวตามมาตรฐานคือ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.1k

กิ่งตอนมะกรูด

กิ่งตอนมะกรูด แบบตุ้มตอน มีความยาว ของกิ่งที่ 50-70 เซนติเมตร มีรากออกสมบูรณ์แล้ว... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1.5k

พันธุ์พริกไทย แบบพร้อม ปลูก

พริกไทย พันธุ์ซีลอน แบบลงถุงดำแล้ว สามารถนำไป ปลูกได้ทันที โดยมีการแตกยอด... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


982

สั้มโอแดง น่ำร้อย แบบเสียบยอด

ส้มโอน่ำร้อย (ส้มโอแดง) แบบเสียบยอด กับตอส้มโอขาว แตงกวา ที่ผ่านการ ตกแต่ง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: มะนาวนอกฤดู ดูดซึม ส้มโอ ราเขียว ปูนขาว ฟางข้าว เฝือใบ คลอรอกช์ ดาวพอน ระบบราก พันธุ์ แมลงค่อมทอง ลดน้ำหนัก ยอดมะนาว ศัตรูพืช บำรุง รดน้ำ แคงเกอร์ การเลือกพันธุ์มะนาว กิ่งแห้ง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.