สาระน่ารู้ :: รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาว


สาเหตุที่ทำให้มะนาวขอบใบแห้งและกิ่งแห้งจากยอดอ่อนลงมา

ปรับปรุงล่าสุด : 02 สิงหาคม 2564

มะนาวมีลักษณะอาการคือ ขอบใบแห้งเป็นบางจุด ยอดใหม่ที่แตกออกมามีอาการแห้งเหี่ยว แล้วค่อยๆลามลงไปยังกิ่งในที่สุดกิ่งนั้นก็จะแห้งลง อาการนี้จะเกิดขึ้นกับมะนาวที่มีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนไปถึง 3-6 เดือนโดยประมาณ โดยมะนาวจะแคระแกรนไม่โต ไม่แตกยอดอ่อน หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นโรคอะไรแน่ๆ แต่ความจริงแล้วอจจะถูกครึ่งหนึ่ง โดยมันมีสาเหตุถึงได้เกิดเหตุการหรืออาการลักษณะนี้

กล่าวคือ สาเหตุนั้นเกิดจากดินที่เรียกตามประสาชาวบ้านว่าดินดีเกินไปหรือดินเป็นพิษ โดยมาจากการที่เราใส่น้ำหมักชีวภาพแบบเข้มข้น หรือปุ๋ยคอกที่ยังไม่มีการย่อยสลาย เช่นขี้หมูสด ขี้ไก่สด เป็นต้น และใส่ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งพวกนี้จะมีธาตุอาหารหลักของพืชคือ NPK เมื่อมะนาวได้รับธาตุเหล่านี้เกินความจำเป็น จะทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้

วิธีแก้นั้น ดีที่สุดคือป้องกันโดยการใส่แต่พอเหมาะอย่าใจร้อนคิดว่าใส่มากต้นจะโตเร็ว อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้เขียน ที่เคยประสบมาเลย แต่หากเมื่อเผลอให้เกิดไปแล้ว ให้ทำการถอนทิ้งแล้วปรับปรุงดินใหม่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

 


เกษตรกรไทย+internet ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่า...
การจำแนกลักษณะพันธุ์ของ มะนาวโดยการศึกษาวิจัย ในการศึกษาและจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ของมะนาวได้คัดเลือกมะนาว...
ใส่ปุ๋ยเคมีให้มะนาวแต่ พอดี สำหรับเกษตรกรสวนมะนาว มือใหม่ส่วนมาก...
การใช้ปริมาณสารเคมีใน สวนมะนาว การใช้สารเคมีสำหรับ สวนมะนาว ไม่ว่าจะเป็นยากำจัด...
ปัญหาเมื่อมะนาวติดผลแล้ว หลุดร่วง ในการปลูกมะนาวโดยเฉพาะ แป้นรำไพ...


สินค้าอื่นๆที่แนะนำ สินค้าคุณภาพผ่านการทดลองใช้โดยเราเอง


กิ่งตอนมะนาว

กิ่งพันธุ์มะนาว เกรดส่งออก หลากหลาย สายพันธุ์ บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


3.7k

กิ่งตอนมะนาว

กิ่งพันธุ์มะนาว เกรดส่งออก หลากหลาย สายพันธุ์ บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


hashtag: ขาดธาตุอาหาร กรรไกร แกลบ ปุ๋ยเกล็ด ท่อPE ยอด ป้องกันโรค น้ำหอมทูลเกล้า โรคแคงเกอร์ ปุ๋ย มะนาวพันธุ์ดี รดน้ำ กูซาไทออน พันธุ์มะนาว เลือกกิ่ง แคงเกอร์ น้ำท่วมขัง โบรอน แป้นรำไพ2 หนอนผีเสื้อ

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.