กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องในการคำนวณหาจำนวนต้นในการปลูก

hashtag: NAA การทำปุ๋ยหมัก ธาตุอาหาร แคงเกอร์ ธาตุ เฮททีลีน ฤดู แป้นพิจิตร ขุยมะพร้าว กิ่งตอน มะนาวขาดธาตุ มูลสัตว์ อะซาดิแรคติน แคลเซี่ยม รากเน่า คอกมะนาว ปุ๋ยหมัก ส้มเขียวหวาน ควั่นกิ่ง IBA

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.