กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องในการคำนวณหาจำนวนต้นในการปลูก

hashtag: ปุ๋ยอินทรีย์ มะนาวผง Green em Bernoulli campestris แต่งกิ่ง ปักชำ น้ำยาเร่งราก เคมี น้ำมะนาว เลือกกิ่ง มะนาว โคลบิวทราโซล ขุดหลุม แคลเซียม เป็นด่าง หนอนผีเสื้อ รากเน่า น้ำ

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.