กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องในการคำนวณหาจำนวนต้นในการปลูก

hashtag: ขายมะนาว วงบ่อซีเมนต์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เชื้อรา ปุ๋ย เร่งราก ดอกสมบูรณ์เพศ สปริงเกอร์ สะเดา ไนโตรเจน แป้นรำไพ Line ยอดอ่อน หนอนผีเสื้อ คาร์บาริล เสริมราก ใบเหลือง ปุ๋ยหมัก มูลวัวแห้ง ฤดูฝน

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.