ภาพสวนมะนาว ::

แป้นรำไพ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

แป้นรำไพ

ปลูกมะนาวแป้นรำไพ2

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

ปลูกมะนาวแป้นรำไพ2

มะนาวนิ้วมือ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

มะนาวนิ้วมือ

เปรียบเทียบ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

เปรียบเทียบ

รักษายอดอ่อนสวยๆ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

รักษายอดอ่อนสวยๆ

แป้นรำไพ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

แป้นรำไพ

แป้นดกพิเศษ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

แป้นดกพิเศษ

แป้นพิจิตร1

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

แป้นพิจิตร1

hashtag: ตอส้มโอ กิ่งชำ gps เก็บเกี่ยว เขาหินซ้อน คาร์เบนดาซิม ต้นพันธุ์ ขี้วัว ท่อPVC คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เคมี อินทรียวัตถุ ปั๊มน้ำ ดอกมะนาว ฮอร์โมนรกหมู สารพิษ แมลงค่อมทอง ดอก ผิวมะนาว Line@

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.