ค้นหาบทความ ::


hashtag: สารพิษ Xanthomonas รดน้ำ คาร์โบฟูราน ผลมะนาว กำจัดแมลง ฤดูแล้ง หักคอม้า ยอดมะนาว Line ผลอ่อน สารเคมี ท่อลำเลียง ทริสเตซา เผาแกลบดำ ราน้ำหมาก มะนาวใบแห้ง กิ่งแห้ง เสียบยอด แป้นพวง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.