ค้นหาบทความ ::hashtag: เพาะเมล็ด กิ่งกระโดง อินทรียวัตถุ ปุ๋ยเกล็ด เริ่มต้นทำสวนมะนาว วัชพืช ฤดูร้อน ยิปซั่ม campestris น้ำ venturi ฤดูหนาว แมลงปีกแข็ง น้ำมะพร้าว เป็นกรด ปักชำ ดินเหนียว เร่งราก ปุ๋ยคอก เลือกกิ่ง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.