ค้นหาบทความ ::


hashtag: โบรอน พิจตร1 ดินทราย ผลแตก น้ำปุ๋ย ฤดูแล้ง ฮอร์โมน เป็นกรด ติดดอก ปักชำ หนอนผีเสื้อ มะนาวขาดธาตุ ปุ๋ยหมัก เพาะเมล็ด ท่อPE มูลไก่แห้งอัดเม็ด ธาตุ โรคแคงเกอร์ E.M กำจัด

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.