ค้นหาบทความ ::
hashtag: ตัดแต่งกิ่ง มะนาวดอง น้ำยาเร่งราก แมลง ฟูราดาน การใช้สารเคมี รสเปรี้ยว เสียบยอด ถุงพลาสติก ตาฮิติ รากมะนาว พืช ดูดซึม เริ่มต้นทำสวนมะนาว ถุงดำ ส้มโอ แป้นพิจิตร1 แบคทีเรีย ใส่ปุ๋ย ด้วง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.