ค้นหาบทความ ::
hashtag: มูลวัวแห้ง campestris มะนาว ฮอร์โมน น้ำปุ๋ย จ่ายปุ๋ย ปูนขาว ประเทศเพื่อนบ้าน มือใหม่ บ้าใบ ไกลโฟเสท โรคระบาด ธาตุเหล็ก สารพาโคลบิวทราโซล การทำปุ๋ยหมัก เก็บเกี่ยว สูตร ปลูกมะนาว นอกฤดู คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.