ค้นหาบทความ ::


hashtag: คอกมะนาว เก็บเกี่ยว ท่อแยก แคลเซี่ยม เผาแกลบดำ IBA ปู๋ยคอก มะนาว ฟาง ถุงพลาสติก ไนโตรเจน ตอส้มโอ มะนาวแป้น สูตร ฤดู ถุงดำ แคงเกอร์น็อค หัวจ่ายน้ำ ดอกสมบูรณ์เพศ 46-0-0

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.