ค้นหาบทความ ::
hashtag: น้ำมะนาว em ดูดซึม พิจตร1 ราคามะนาว เพลี้ยแป้ง มาลาไทออน มด รสเปรี้ยว ขาดธาตุอาหาร ค้ำมะนาว bug จุลินทรีย์ วัตถุอันตราย สายไมโครPE บำรุง ปุ๋ยเคมี แมลงปีกแข็ง ยอดมะนาว พันธุ์

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.