ค้นหาบทความ ::

hashtag: สารเคมี มะนาวผง เพลี้ยกระโดด รดน้ำ น้ำท่วมขัง โรคแคงเกอร์ ใส่ปุ๋ย ผิวมะนาว ขุยมะพร้าว แคงเกอร์น็อค Line น้ำ ไกลโฟเสท แมลงปากดูด ธาตุแมกนีเซียม แบคทีเรีย มะนาวนอกฤดู ดูงาน E.M รำไพ2

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.