hashtag: คาร์บาริล อะบาแมกติน ยอดอ่อน กลิ่นหอม เริ่มต้นทำสวนมะนาว ฟอสฟอรัส หนอนชอนใบ อิมิดาคลอพิต ฤดูแล้ง มะนาวดอง ฤดู ฤดูร้อน มูลวัวแห้ง ดอกสมบูรณ์เพศ ท่อPE เร่งราก แป้นพวง ตลาดมะนาว ผลมะนาว เครื่องคั้นน้ำมะนาว

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.