hashtag: มะนาว ปูนมาร์ล Xanthomonas เชื้อรา ขุยมะพร้าว แกลบดำ มะนาวพันธุ์ดี พืช น้ำหอมทูลเกล้า นอกฤดู กัดกินใบ ดอกมะนาว em หัวจ่ายน้ำ โพแทสเซียม Line ใส่ปุ๋ย มูลวัวแห้ง มินิสปริงเกอร์ ดูงาน

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.