hashtag: ปุ๋ยอินทรีย์ ด้วง ฤดูร้อน แม่ปุ๋ย เสริมราก ปูนมาร์ล แคงเกอร์น็อค พด.1 บำรุง ธาตุอาหาร น้ำยาเร่งราก สารอนินทรีย์ กลับกอง วัชพืช กรมพัฒนาที่ดิน เผาแกลบดำ ดาวพอน น้ำ เครื่องคั้นน้ำมะนาว ฤดูแล้ง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.