hashtag: สารพาโคลบิวทราโซล ธาตุ ฟอสฟอรัส น้ำยาเร่งราก สูตร โปรฟีเวย์ ด่าง bug โบรอน กรรไกร แมกนีเซียม ควั่นกิ่ง เริ่มต้นทำสวนมะนาว สวนมะนาว แกลบดำ ไนโตรเจน ดิน แมลงค่อมทอง ค้ำมะนาว ดอก

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.