hashtag: คาร์โบฟูราน ฤดูร้อน ระบบน้ำ ต้นโทรม รดน้ำ พด.1 แมลง ขุดหลุม ฟูราดาน ขายมะนาว กัดกินใบ ตัดแต่งกิ่ง ปลูกมะนาว กลับกอง ดิน ใส่ปุ๋ย น้ำยาล้างจาน คลอโรฟิล กรดไซตริก มะนาวพันธุ์ดี

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.