hashtag: ตอส้มโอ ต้นมะนาว ลดน้ำหนัก ผลมะนาว อะบาแมกติน คาร์โบฟูราน ผลแตก ตลาดมะนาว กิ่งแห้ง ปั๊มน้ำ แอคติโนมัยสีท เก็บเกี่ยว คาร์บาริล stink มะนาวดอง ตัดแต่งกิ่ง ผลร่วง มะนาวควาย ดูงาน ปุ๋ยเกล็ด

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.