hashtag: เขาหินซ้อน แคลเซียม คอกมะนาว เผาแกลบดำ ดูดซึม แคลเซี่ยม แมลงปีกแข็ง ค้ำมะนาว การทำปุ๋ยหมัก สารอาหาร สะสมอาหาร กะปิ แป้นพวง อะบาแมกติน 46-0-0 เศษหญ้า ยาปฎิชีวนะ เพลี้ย ฟอสฟอรัส ตอส้มโอ

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.