hashtag: venturi ไนโตรเจน ฟางข้าว กิ่งตอน ธาตุแมกนีเซียม กำจัด แกลบดำ แม่ปุ๋ย เป็นด่าง ยอดเหี่ยว ราก รดน้ำ ราน้ำหมาก แมลง กำจัดแมลง ทรงพุ่ม เผาแกลบดำ มะนาวแพง กิ่งชำ น้ำมะนาว

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.