hashtag: สวนมะนาว ฟอสเฟต แมลงปากดูด ดอกมะนาว เมลาโนส รำไพ2 สเตรปโซมัยซิน ดูดซึม พันธุ์มะนาว เป็นกรด ล่อรากแก้ว ถุงดำ ดูงาน มะนาวผง มะนาวนอกฤดู ฤดูร้อน จ่ายปุ๋ย กิ่งพันธุ์ แป้นดกพิเศษ Line

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.