hashtag: เลือกกิ่ง ใบด่าง สูตร เป็นกรด ปุ๋ยหมัก สเตรปโตไมซิส ยอดเหี่ยว ตลาดมะนาว 15-15-15 กัดกินใบ สปริงเกอร์ ยอด ทนโรค อะบาแมกติน จิ๊บเบอร์เรลลิก cms ขาดธาตุอาหาร มูลวัวแห้ง มะนาวแพง ตัดแต่งกิ่ง

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.