ค้นหาบทความ ::

hashtag: ดอก ศัตรูพืช Line@ ปลูกมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมี มูลสัตว์ ดิน ค้ำมะนาว ปุ๋ยหมัก stink ตาฮิติ ปุ๋ยเกล็ด 24-7-7 เสียบยอด กลิ่นหอม ผลมะนาว อินทรียวัตถุ ปูนมาร์ล โพแทสเซียม พด.

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.