ค้นหาบทความ ::hashtag: ตลาดมะนาว ปุ๋ย ทรงพุ่ม ยอดเหี่ยว เป็นด่าง ฟาง ท่อPE เสริมราก การใส่ปุ๋ยเคมี ท่อลำเลียง อินทรียวัตถุ ปุ๋ยอินทรีย์ สารพิษ ฟอสเฟต ปูนมาร์ล ฤดูร้อน สารอนินทรีย์ มูลสัตว์ ฟอสฟอรัส Xanthomonas

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.