สินค้า :: รวบรวมพันธุ์ไม้และสินค้าที่ใช้ในสวน

กิ่งตอนมะนาว

กิ่งพันธุ์มะนาว เกรดส่งออก หลากหลาย สายพันธุ์ บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศ... อ่านต่อ


hashtag: เว็บไซต์ กากน้ำตาล เคมี น้ำปุ๋ย 15-15-15 Xanthomonas campestris ต้นพันธุ์ ดาวพอน คาร์เบนดาซิม ผงยูเรีย Bernoulli ป้องกันโรค ตาฮิติ สะสมอาหาร ฟางข้าว แอคติโนมัยสีท ระบบน้ำ ดินทราย ราคามะนาว

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.