บริการ ::

hashtag: ยอดเหี่ยว ดิน กิ่งชำ การทำปุ๋ยหมัก เผาแกลบดำ เสริมราก น้ำปุ๋ย ขายมะนาว ฟางข้าว สายไมโครPE ดูงาน ขี้วัว ออกดอก แกลบดำ ราคา น้ำมะนาว พันธุ์มะนาว เพลี้ย ผลมะนาว เบนทอไนต์

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.