hashtag: E.M ปุ๋ยคอก สเตรปโซมัยซิน มะนาวดอง Bernoulli เพลี้ยกระโดด จ่ายปุ๋ย โบรอน น้ำมะนาว ตลาดมะนาว วงบ่อซีเมนต์ จิ๊บเบอร์เรลลิก คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ล่อรากแก้ว การทำปุ๋ยหมัก อะซาดิแรคติน ดูดซึม อิมิดาคลอพิต เริ่มต้นทำสวนมะนาว กะปิ

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.