hashtag: เคมี อะบาแมกติน สารพิษ campestris มูลวัวแห้ง สารจิบเบอเรลลิค เพลี้ยแป้ง โปตัวเซี่ยม ฟูราดาน ปุ๋ย Line พาราชวิท กิ่งพันธุ์ ราก พืช ฟอสฟอรัส เพาะเมล็ด ออร์กาโนฟอสเฟต รดน้ำ อะซาดิแรคติน

สนับสนุนโดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 086-202-2522 E-mail : webmaster@manowthai.com

Copyright © 2017 MANOWTHAI All Rights Reserved.